9 czerwca #NieOddamyEuropy. Głosuj w wyborach do Parlamentu Europejskiego.

Odtwórz wideo
materiałów profrekwencyjnych rozdanych przez aktywistów i aktywistki Akcji Demokracji.
0

Polska jest bezpieczna tylko we wspólnej i silnej Unii Europejskiej. 

Wstąpienie do Unii przyniosło Polsce przez 20 lat rozwój gospodarczy, naukowy, kulturalny. Demokratyczna Europa jest naszą rodziną. Dzisiaj, gdy wokół rośnie zagrożenie, obecność Polski w zjednoczonej Europie staje się jeszcze ważniejsza. Zapewnia bezpieczeństwo nam i naszym dzieciom. 

Nowy Parlament Europejski wybierzemy w niedzielę 9 czerwca. Od niego zależy, czy Unia będzie zgodna i silna. Czy stworzy wspólną politykę obronną i zdrową gospodarkę, czy też każdy kraj pójdzie swoją drogą, samotnie. 

To historyczna decyzja. Podejmą ją posłowie do europarlamentu, których wybierzemy w całej Europie. Wybierzmy mądrze, wybierzmy polskich posłów, którzy zadbają o jedność Unii i o to, by polski głos się liczył. Wybierzmy posłów, którzy umieją współpracować, zamiast wzniecać konflikty. 

Polskie serce bije w Europie. Polska silna – w zjednoczonej Europie. 

Co to jest Unia Europejska?

 • Unia Europejska (UE) to gospodarczy i polityczny związek 27 demokratycznych państw europejskich. 
 • Władzę ustawodawczą w UE pełni: 
  • Rada Unii Europejskiej – reprezentuje rządy państw członkowskich; przewodzi jej co pół roku inny kraj w ramach tzw. prezydencji.
  • Parlament Europejski – składa się z posłów wybieranych na 5-letnią kadencję w każdym z państw członkowskich, reprezentuje wszystkich obywateli UE.
 • Władzę wykonawczą w UE pełni: 
  • Rada Europejska – składa się z premierów lub prezydentów państw członkowskich, określa główne wytyczne polityki europejskiej, koordynuje politykę zagraniczną.
  • Komisja Europejska – to „rząd” UE, prowadzi bieżącą polityki Unii, zarządza jej funduszami. Składa się z 27 komisarzy, po jednym z każdego kraju członkowskiego. 

Do wyborów... zostało...

Dni
Godziny
Minuty
Sekundy
Głosowanie właśnie trwa.

Czym zajmuje się Parlament Europejski?

 • uczestniczy w tworzeniu prawa Unii Europejskiej
  • zatwierdza budżet UE, w tym podział funduszy dla poszczególnych krajów członkowskich (wraz z Radą Europejską)
  • monitoruje właściwe wykorzystanie budżetu i funduszy UE
  • podejmuje decyzje w sprawie umów międzynarodowych
  • wybiera przewodniczącego Komisji Europejskiej
  • powołuje Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich 
  • podejmuje decyzje w sprawie rozszerzenia Unii
 • rozpatruje petycje obywateli UE

W najbliższej kadencji szczególnie istotna będzie sprawa bezpieczeństwa Europy.

Kogo i jak wybieramy?

 • Wybory do Parlamentu Europejskiego w 2024 r. odbędą się w 27 krajach UE.
 • Prawo głosu ma ponad 400 mln obywateli UE. Wybory są bezpośrednie.
 • Zostanie wybranych 720 europosłów, w tym 53 z Polski.
 • W Polsce mamy 13 wielomandatowych okręgów wyborczych, w których komitety wystawią swoje listy kandydatów.
 • W podziale mandatów uczestniczą tylko te komitety, które w skali kraju uzyskają co najmniej 5% głosów. Pozostałe odpadają. Mandaty są przydzielane metodą d”Hondta.
 • Europosłowie reprezentujący komitety z danego kraju pracują w ponadnarodowych grupach politycznych związanych z ogólnoeuropejskimi partiami.
 • Również od polskich wyborców zależy, czy w europarlamencie przeważą zwolennicy silniejszej, bezpiecznej wspólnoty, czy też przeciwnicy integracji.

Jak [ ] zagłosować?

 • Możesz głosować w Polsce i za granicą – wszędzie tam, gdzie istnieje okręg wyborczy do Parlamentu Europejskiego. 
 • Sprawdź czy twoje nazwisko widnieje w spisie wyborców danego okręgu. 
 • Jeśli chcesz głosować w miejscu zameldowania, jesteś już w Centralnym Rejestrze Wyborców (CRW) więc żadne dodatkowe działania nie są już potrzebne. 
 • Głosować w innym okręgu możesz na dwa sposoby:
  uzyskaj zaświadczenie o prawie do głosowania, możesz wtedy głosować w dowolnej komisji obwodowej.
  – dopisz się w CRW do okręgu, w którym chcesz głosować teraz lub stale
 • Zaświadczenie albo wpis do CRW uzyskasz  poprzez:
  – złożenie wniosku
  osobiście w swojej gminie lub dzielnicy;
  – online: www.gov.pl, Usługi dla obywatela/Wybory (Uwaga! tu będzie potrzebny Profil Zaufany).
  Zrób to jak najszybciej, ale nie później niż do 6 czerwca, aby urząd gminy zdążył Cię uwzględnić w spisie wyborców! 
 • Sprawdź, gdzie mieści się Obwodowa Komisja Wyborcza, w której chcesz głosować. Informacja będzie dostępna już 10 maja w gminie albo na stronie Państwowej Komisji Wyborczej (https://pkw.gov.pl)

  Tam też zapoznasz się z listami komitetów i ich kandydatami do Parlamentu Europejskiego. Pomoże Ci to podjąć świadomą decyzję

  Uwaga! Wyborcy przebywający za granicą mogą złożyć do 4 czerwca wniosek o ujęcie w spisie wyborczym w obwodzie utworzonym za granicą.

  Pamiętaj: masz 1 głos! Postaw znak X w kratce przy nazwisku jednego wybranego kandydata.