Zaangażuj się w kampanię obywatelską

Włącz się w działania społecznych sztabów Akcji Demokracji w kampanii profrekwencyjnej przez wyborami do PE

 

Jesteśmy grupą aktywistów – wolontariuszy z terenu całej Polski, z dużych miast, małych miasteczek i wsi od Podkarpacia po Pomorze Zachodnie. 

Są wśród nas ludzie aktywni zawodowo, emeryci i studenci, dawni działacze opozycji antykomunistycznej z lat osiemdziesiątych i obecni działacze KOD-u, ludzie z doświadczeniem w organizacjach pozarządowych i osoby bez żadnego doświadczenia, wyborcy Koalicji Obywatelskiej, Lewicy i Trzeciej Drogi. Nikt z nas nikogo nigdy nie pytał, na jaką partię chce głosować. 

Jakie mamy cele?

Zamierzamy przygotować Polaków do świadomego i masowego udziału w wiosennych wyborach samorządowych, a później – w wyborach do Parlamentu Europejskiego. 

Chcemy przyczynić się do zakończenia kryzysu humanitarnego na granicy polsko-białoruskiejnaprawy praworządności i pozycji Polski w UE. 

Będziemy przypominali władzy o obietnicach wyborczych złożonych wobec osób z niepełnosprawnościami i osób LGBT+

Będziemy domagali się świeckiego państwa, zalegalizowania aborcji, ochrony klimatu i przyrody, respektowania praw zwierząt, naprawy ochrony zdrowia, w tym zdrowia psychicznego i uzdrowienia polskiej edukacji.

Będziemy przeciwdziałali przemocy ze strony skrajnej prawicy i sianiu nienawiści.

Będziemy starali się edukować polskie społeczeństwo ucząc je podstaw demokracji, obiektywnego i wolnego od nacjonalizmu patrzenia na naszą narodową historię, kształtując postawy tolerancji wobec osób innych narodowości, innego wyznania, innej orientacji seksualnej, wobec ludzi z niepełnosprawnościami i ludzi o innych poglądach politycznych.  

Jak zamierzamy to robić?

Jesteśmy w trakcie tworzenia naszego planu działań, ale wiemy już, że teraz będą to nie tylko plakaty, ulotki i filmiki. Będziemy badali opinię publiczną w celu diagnozowania lokalnych problemów i organizowali debaty na ważne społecznie tematy, bo chcemy, aby nasz głos był głosem demokratycznej większości. Możliwa staje się współpraca z mediami. Skorzystamy z tej możliwości, ale chcemy też w jeszcze większym stopniu niż do tej pory być obecni w mediach społecznościowych. Będziemy dążyli do współpracy z samorządami i organizacjami pozarządowymi i organizowali wraz z nimi debaty, diagnozowali lokalne problemy, prowadzili programy edukacyjne, warsztaty i konkursy. Liczymy na Twoją pomoc.